Moens parkbänk 2

Moens parkbänkar från 1929.

En park eller en trädgård är vanligtvis en plats för vila och eftertanke och därför är bänkar och andra sittmöbler viktiga element i alla parker. Avbildningar och omnämnanden av parkbänkar är vanliga ända tillbaka til antiken.

Från 1700-talet finns trädgårdsmöbler som är ritade av den framstående trädgårdsarkitekten Sir William Chambers, till exempel i hans bok ”Designs of Chinese Buildings” från 1757. På 1800-talet stod ”Arts and Crafts”-rörelsen för ett förnyande av de estetiska kvaliteterna i konsthantverket. Arkitekten Sir Edwin Lutyens, som är känd för sitt täta samarbete med trädgårdsarkitekten Gertrude Jekyll, ritade många parkmöbler i denna tradition som fortfarande är mycket populära.

Olav L. Moen var den mest centrala landskapsarkitekten i Norge på 1900-talets första halvdel. Han blev Norges första professor i trädgårdskonst och hade från 1921 ansvar för parken på Norges landbrukshøgskole (i dag Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB). Han designade och stod i spetsen för en ombyggnad och utvidgning av parken på 1920- och 1930-talet. UMB-parken är en av de vackraste i sitt slag i Norge. Den innehåller element från parkens olika perioder, från att den blev etablerad ca 1860 och fram till i dag. Här är partier som är bevarade med en romantisk pittoresk stil och andra delar som karaktäriseras av en landskapsstil med stora linjer. Olav L. Moen ritade många trädgårdar och parker under sin karriär och fram till ca 1930 karaktäriserades dessa av en tydlig nyklassicistisk stil med klar geometri och tydliga proportioner. Moens stil och arkitektoniska principer knyter i hop de centrala delarna av den historiska parken. Det centrala parkrummet, ”Storeplenen” (=stora gräsmattan), är tyngdpunkten. Här strålar axlar och siktlinjer ut i flera riktningar och upplevelsen av parken berikas av ett antal detaljer, som till exempel murar, perennrabatter och fontäner, både vid ”Storeplenen” och i de närliggande parkrummen.

Som ett led i arbetet med utformningen av parken, ritade Moen en detaljritning av två olika typer av parkbänkar. Den största och mest detaljrika har svarvade ben på framsidan och är 190 cm lång med en sitthöjd på 44 cm. Den andra är enklare utformad, är 175 cm lång med en sitthöjd på 47 cm. Alla tappar skulle naglas och bänkarna skulle ytbehandlas med rödbrun målarfärg eller oljebaserad bets. Ritningen är daterad 1929. Båda bänkarna har nyklassicismens enkla, klara linjer, men den största bänken med sina svarvade ben visar också släktsskap med ”Arts and Crafts-traditionen”. Speciellt den största Moenbänken ger ett intryck av att kunna fungera som en ”parksoffa” ägnad till stilla kontemplation över en vacker utsikt. Text och bild av Linda Vesterlund, Parkleder på Universitetet for miljø og biovitenskap i Ås, Norge.

 

MATERIAL:

Fura

 

FORMAT:

 

 

TILLVERKAT:

2011 Fengersfors

 

FORMGIVNING: Olav L Moen, 1929

 

PRISER 2015:

18500:-

Pris inklusive moms. Frakt tillkommer.

MOENS PARKBÄNK 2